• language
  • language

Garanti Şartları

Garanti Kapsam ve Koşulları

MİTACAN DIŞ TİCARET VE OTOMOTİV A.Ş. tarafından satılan tüm ürünler MİTACAN DIŞ TİCARET VE OTOMOTİV A.Ş. garantisi altındadır.

Firmamızın satışa sunduğu ürünler aşağıdaki sınıflandırmaya göre ve belirtilen sürelerde garanti kapsamındadır.

1. Her Türlü Kesici Uçlar, Ağızlar, Testereler, Aşındırmaya, parlatmaya, cilalamaya mahsus ürünler, Tek veya birkaç defa kullanmak üzere üretilmiş koruyucu malzemeler, giysiler, alet, aksam cihazlar, Basınç göstermeye mahsus ürünler, Basınçla çalışan hortumlar ve aksamları : Türleri ve özellikleri nedeni ile Garanti Kapsamı Dışındadır. Ancak ilk kullanım esnasında arızalanır ve firmamız merkez servisi tarafından imalat kusuru tespit edilirse yenisi ile değiştirilir, stokta bulunmadığı takdirde, satıldığı değerden iade alınır.

2. El Aletleri, Havalı Aletler (ek aksam ve aksesuarları hariç), Elektrikli Aletler (ek aksam ve aksesuarları hariç), Yağlama Teçhizatları (ek aksam ve aksesuarları hariç) : Sadece üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantilidir.


Garanti Dışı Bırakan Haller

Havalı Aletler, Elektrikli Aletler ve Yağlama Teçhizatları arızaları yetkili servislerce tespit edilerek onarılır. Yetkili Teknik Servislerinin dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi ve orijinal parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda garanti geçersizdir.

Belgeler üzerine tahrifat yapıldığı, ürünlerin üzerindeki orijinal markaların, seri numarasının kaldırılması veya tahrifat yapılması durumunda garanti geçersizdir.

Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile,değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza ve yetkili servislerimize aittir. Bunun dışındaki durumda garanti geçersizdir.

Ürünlerin garantisi sadece Türkiye sınırları dahilinde geçerlidir.


Garanti Kapsamı Dışındaki Hasar ve Arızalar:

Donma, yangın, su basması, yıldırım düşmesi, düşürme, çarpma durumunda meydana gelen hasar ve arızalar,

Malın kargo, ambar veya elden tesliminden sonraki yükleme,boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar.

Hatalı basınç, voltaj, yakıt, aksam, aksesuar kullanılması nedeniyle doğan hasar ve arızalar

Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA'dır.


Garanti Şartları:

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti süresi içerisinde gerek hatalı malzeme ve işçilik, gerekse üretimden kaynaklanan hatalardan dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak ve üretim hatası olması kaydıyla iki yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmemesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımların yaptırılması zorunludur.

Garanti işlemleri ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.Contact With Us
Your message has been sent!
Error! Please try again.