• language
  • language

Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı : MİTACAN DIŞ TİCARET VE OTOMOTİV A.Ş.
Adresi : Huzur Mahallesi Tomurcuk 1 Sokağı No: 7 Sarıyer 34485 İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 212 283 7657

1.2 -ALICI
SATICI’nın internet üzerinden yayımlanan satış/sipariş sitesine üye olarak/yapılarak kanuni iletişim bilgileri kayıt altına alınmış, SATICI’nın internet sitesi üzerinden işlem yaparak mal/ürün/hizmet temin eden, bireysel veya bağlı bulunduğu kuruluş adına işlem yapmaya yetkili kişi.

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.mitacan.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli sipariş esnasında elektronik ortamda oluşturulan formda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli : Alıcının belirttiği gibidir.
Teslimat Adresi : Alıcının belirttiği kanuni adresi veya Sevk Cari adresi
Teslim Edilecek Kişi : Alıcının kendisi veya yerine vekil tayin ettiği kişi.
Fatura Adresi : Alıcının belirttiği kanuni fatura adresi
Kargo Nakliye Ücreti : İlgili taşıma firmasının kendi rayiç bedelleri üzerinden talep edeceği ve ALICI tarafından ödenmesi gereken ücret.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI 'ya ait http://www.mitacan.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması veya ALICI’nın internet ortamında okuyarak kabul ettiğini onaylaması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo/nakliyat giderleri ürün imalat hatalı ise SATICI tarafından, aksi takdirde ALICI tarafından karşılanacaktır.
4.9- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo/nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER
7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.
7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarında SATICI son fiyatı bildirmekle yükümlü olup bu hatalardan sorumlu değildir. ALICI belirlenen yeni fiyata göre siparişini iptal etme hakkını saklı tutar.
7.3- SATICI sistemde yer alan ürünlerin marka, model, şekil, evsaf ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI
MİTACAN DIŞ TİCARET VE OTOMOTİV A.Ş.


Contact With Us
Your message has been sent!
Error! Please try again.